DFM Forums  

Go Back   DFM Forums > dcx_badass

Conversation Between dcx_badass and chaydidaubaygio
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chaydidaubaygio
  07-22-2015 09:27 PM
  chaydidaubaygio
  Học kế toán đi mà c̣n đi làm
  Chẳng nhẽ bạn chấp nhận ăn bám saotrung tam ke toan tai binh duong
  ở nghệ an cótrung tam ke toan tai nghe an
  ở quận 9 có trung tam ke toan tai quan 9
  ở đồng nai có trung tam ke toan tai dong nai
  và ở bắc giang có trung tam ke toan tai bac giang

All times are GMT -5. The time now is 03:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All content ©2013, clan-dfm.org