DFM Forums  

Go Back   DFM Forums > Tweak

Conversation Between Tweak and chaydidaubaygio
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chaydidaubaygio
  07-22-2015 10:24 PM
  chaydidaubaygio
  Để trở thành một kế toán giỏi bài tập kế toán chi phí có lời giải , ngoài chuyên môn vững vàng,mẫu bài tập định khoản kế toán
  nghiệp vụ giỏi, kiến thức rộng mẫu báo cáo thực tập kế toán
  , am hiểu về luật pháp mẫu đơn xin việc cho sinh viên
  , c̣n cần phải không ngừng báo cáo thực tập kế toán tiền lương
  tiếp nhận những điều mới mẻ,báo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Không thể gọi là sông, nếu như nước không chảy

All times are GMT -5. The time now is 07:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All content ©2013, clan-dfm.org